Aparatur Pemerintahan Gampong

TUHA PEUT

Mengkoordinir lembaga Tuha Peut

Menjalankan Fungsi Pengawasan dan membuat kebijakan bersama Keuchik

PEJABAT PELAKSANA HARIAN

KEPALA DUSUN

Mengkoordinir kehidupan bermasyarakat : Pembangunan, Kesejahteraan ditingkat Dusun